Ako sa stroje učia

Ako sa stroje učia

 

Strojové učenie je odbor umelej inteligencie a vystupuje ako samostatná vedná disciplína. Jeho úlohou je vývoj algoritmov, ktoré umožnia počítačom prispôsobovať svoje správanie na základe empirických (na základe predchádzajúcej skúsenosti) dát, napríklad dát zo senzorov či databáz. Učiaci sa stroj by tak mohol využiť výhody z dát, ktoré získal predtým pre lepšie “rozhodnutie” v prípade, že opäť nastane podobná situácia.

Hlavným zameraním výskumu učenia sa strojov je schopnosť automatického rozoznávania komplexných vzorov a schopnosť strojov robiť inteligentné rozhodnutia založené na predchádzajúcich dátach. Problémom v tomto prípade je fakt, že množstvo faktorov, ktoré môžu takéto rozhodnutie na vstupe ovplyvniť, je jednoducho príliš vysoké na to, aby sa dali všetky zohľadniť pri programovaní. Učiaci sa stroj preto musí problémy zovšeobecňovať a rozkladať na známe faktory, aby tak mohol učiniť užitočné rozhodnutie v novom prípade.