História robotických vysávačov

História robotických vysávačov

História autonómneho vysávania je pomerne krátka. Priekopníkom robotického vysávania bol model Trilobite od švédskej spoločnosti Electrolux. Jeho prototyp bol prvýkrát predstavený v televíznej šou BBC “Svet zajtrajška” v roku 1996. Neskôr, konkrétne v roku 2001, sa stal prvým komerčne dostupným…

Roboti ako pomocníci

Roboti ako pomocníci

Domáci robot je určený do domácností, kde môže napríklad pomáhať pri domácich prácach, ale napríklad aj baviť či plniť bezpečnostné funkcie. No napriek tomu, že si autori sci-fi románov predstavovali ich oveľa väčšie rozšírenie, nemajú robotický pomocníci v domacnostiach často…

Stále pokročilejšie snímače

Stále pokročilejšie snímače

Neustály vývoj a technické napredovanie spôsobili, že snímače najnovších a najvyspelejších robotických vysávačov len málokedy urobia chybu pri vyhodnocovaní priestoru, ktorý im zveríte na upratovanie. Vedia napríklad jemným pohybom, aby nič nepoškodili, zistiť, či je prekážka, na ktorú narazia, skutočne…

Problémy robotických vysávačov

Problémy robotických vysávačov

Tak ako s každou technikou, môžete aj pri používaní robotického vysávača naraziť na problémy pri používaní. Je však pravdepodobné, že pôjdu ľahko odstrániť, poprípade ide o problém, s ktorým sa pri robotickom vysávaní počíta automaticky a je jasné, že robotický…

Uľahčenie ľudskej práce

Uľahčenie ľudskej práce

Ľudia si od nepamäti uľahčovali svoju prácu pomocou nástrojov. Už v dávnych dobách používali pomôcky na lovenie, prípravu jedla či pestovanie rastlín. Vývoj mechanických pomocníkov súvisí aj s rozvojom ľudskej kultúry ako takej. Ak sa ľudia dostali k novej činnosti,…

Roboti pomocníci

Roboti pomocníci

Existuje mnoho zamestnaní a činností, ktoré človek rád zveruje robotom. Takáto činnosť môže byť napríklad príliš nudná, ako napríklad domáce upratovanie, ktoré zvládne robotický vysávač, či napríklad príliš nebezpečná, napríklad prieskum sopky. Niektoré činnosti človek nemôže využívať už z prostých…

Videnie robotov

Videnie robotov

Počítačové videnie je oblasť, ktorá združuje metódy získania, spracovania, analýzy a pochopenia obrazu a vo všeobecnosti aj dát vo vysokom rozlíšení z reálneho sveta na účely ich prevedenia na numerickú či symbolickú informáciu a v prenesenom význame tak na ich…

Ako sa stroje učia

Ako sa stroje učia

  Strojové učenie je odbor umelej inteligencie a vystupuje ako samostatná vedná disciplína. Jeho úlohou je vývoj algoritmov, ktoré umožnia počítačom prispôsobovať svoje správanie na základe empirických (na základe predchádzajúcej skúsenosti) dát, napríklad dát zo senzorov či databáz. Učiaci sa…