Problémy robotických vysávačov

Tak ako s každou technikou, môžete aj pri používaní robotického vysávača naraziť na problémy pri používaní. Je však pravdepodobné, že pôjdu ľahko odstrániť, poprípade ide o problém, s ktorým sa pri robotickom vysávaní počíta automaticky a je jasné, že robotický…

Uľahčenie ľudskej práce

Ľudia si od nepamäti uľahčovali svoju prácu pomocou nástrojov. Už v dávnych dobách používali pomôcky na lovenie, prípravu jedla či pestovanie rastlín. Vývoj mechanických pomocníkov súvisí aj s rozvojom ľudskej kultúry ako takej. Ak sa ľudia dostali k novej činnosti,…

Roboti pomocníci

Existuje mnoho zamestnaní a činností, ktoré človek rád zveruje robotom. Takáto činnosť môže byť napríklad príliš nudná, ako napríklad domáce upratovanie, ktoré zvládne robotický vysávač, či napríklad príliš nebezpečná, napríklad prieskum sopky. Niektoré činnosti človek nemôže využívať už z prostých…

Videnie robotov

Počítačové videnie je oblasť, ktorá združuje metódy získania, spracovania, analýzy a pochopenia obrazu a vo všeobecnosti aj dát vo vysokom rozlíšení z reálneho sveta na účely ich prevedenia na numerickú či symbolickú informáciu a v prenesenom význame tak na ich…

Ako sa stroje učia

  Strojové učenie je odbor umelej inteligencie a vystupuje ako samostatná vedná disciplína. Jeho úlohou je vývoj algoritmov, ktoré umožnia počítačom prispôsobovať svoje správanie na základe empirických (na základe predchádzajúcej skúsenosti) dát, napríklad dát zo senzorov či databáz. Učiaci sa…