Problémy robotických vysávačov

Problémy robotických vysávačov

Tak ako s každou technikou, môžete aj pri používaní robotického vysávača naraziť na problémy pri používaní. Je však pravdepodobné, že pôjdu ľahko odstrániť, poprípade ide o problém, s ktorým sa pri robotickom vysávaní počíta automaticky a je jasné, že robotický vysávač nie je vhodným na ich prekonávanie.

Najčastejším problémom tohto charakteru sú schody. Žiadny robotický vysávač na trhu ich nevie nijakým spôsobom prekonať a už vôbec nie súčasne vyčistiť. Väčšina robotov sa im vie však vyhnúť a zabrániť tak voľnému pádu. Ďalším problémom je pohyb po miestnosti – väčšina vysávačov “nevie,” kde všade už boli a konajú len na základe odrazov od prekážok alebo obmedzenia virtuálnymi stenami.

To môže spôsobiť, že pri nevhodnom rozložení nábytku sa robot niekde “zasekne” v slučke toho istého pohybu stále dookola. Tento problém rieši najnovšia generácia robotov, ktorá systematicky tvorí “mapu” priestoru, v ktorom pracuje a na základe toho aspoň približne vyhodnocuje, kde už robot bol. Ďalej je tiež možné navádzanie robota pomocou takzvaných “majákov,” či diaľkového ovládania. No v prípade diaľkového ovládania už je otázne použitie robotického vysávača, keďže ho tak musí ovládať človek a robot prakticky stráca svoju autonómnosť.