Roboti pomocníci

Roboti pomocníci

Existuje mnoho zamestnaní a činností, ktoré človek rád zveruje robotom. Takáto činnosť môže byť napríklad príliš nudná, ako napríklad domáce upratovanie, ktoré zvládne robotický vysávač, či napríklad príliš nebezpečná, napríklad prieskum sopky. Niektoré činnosti človek nemôže využívať už z prostých fyzikálnych dôvodov – prieskum iných planét, čistenie vnútra dlhého a úzkeho priestoru (kanalizácia, ropovod, atp.) alebo činnosti, ktoré vyžadujú nadľudskú presnosť (pokročilé medicínske operácie).

Možnosti využitia robotov sú široké a môžu sprevádzať široké spektrum ľudských činnosti. Roboti nás dokážu urobiť silnejšími (hydraulické ramená robotov často zdvíhajú stovky kilogramov), rýchlejšími, presnejšími. Šetria nám čas a môžu sa starať o veci, na ktoré dnešný človek nemá čas, chuť či energiu. Na druhej strane stojí čoraz väčšie využívanie schopností robotov vo vojnových konfliktoch. A už z podstaty robotov je jasné, že súboj stroja a človeka nikdy nebude rovný.