Stále pokročilejšie snímače

Stále pokročilejšie snímače

Neustály vývoj a technické napredovanie spôsobili, že snímače najnovších a najvyspelejších robotických vysávačov len málokedy urobia chybu pri vyhodnocovaní priestoru, ktorý im zveríte na upratovanie. Vedia napríklad jemným pohybom, aby nič nepoškodili, zistiť, či je prekážka, na ktorú narazia, skutočne pevná alebo ide napríklad len o záclonu, za ktorou potom povysávajú. Robotické vysávače si svoju prácu rozdelia tak, aby pokryli vždy celú miestnosť a každé miesto povysávali dokonca niekoľkokrát.

No nie je to len o pohybe. Sami dobre vieme, že špina nikdy nie je po povrchu rozložená rovnomerne. Niektoré plochy môžu byť takmer čisté a niektoré naopak nadpriemerne znečistené. Snímače tých najlepších robotických vysávačov množstvo nečistoty vyhodnocujú a na základe toho upravujú svoje správanie – zvýšia výkon či miestu venujú špeciálnu starostlivosť. A naopak, v prípade, že je plocha znečistená menej, môžu vysávače ušetriť nejakú energiu. Upratovanie si môžete samozrejme naprogramovať podľa vlastných požiadaviek a harmonogramu, aby vám vysávač nikdy neprekážal pri každodenných činnostiach.