Uľahčenie ľudskej práce

Uľahčenie ľudskej práce

Ľudia si od nepamäti uľahčovali svoju prácu pomocou nástrojov. Už v dávnych dobách používali pomôcky na lovenie, prípravu jedla či pestovanie rastlín. Vývoj mechanických pomocníkov súvisí aj s rozvojom ľudskej kultúry ako takej. Ak sa ľudia dostali k novej činnosti, ktorú začali bežne vykonávať, veľmi skoro začali hľadať spôsoby a nástroje na jej uľahčenie, či zdokonalenie. Vezmime si príklad oblečenia – na počiatku existovala potreba mať čisté oblečenie. To sa tak muselo začať nejakým spôsobom čistiť – prať. Pralo sa najskôr ručne, za pomoci jednoduchých nástrojov a väčšinou prírodných zdrojov vody. Potom vznikli mechanické práčky a postupným vývojom sme sa prepracovali až k dnešným automatickým práčkam s desiatkami pracích programov.

A presne tak isto je to aj s upratovaním. Začalo to potrebou čistého príbytku, ktorý tým pádom bolo treba upratovať – prišli sme s metlou, mopom, vysávačmi… A súčasným krokom v tomto vývoji sú robotické vysávače, ktoré sa dostávajú do čoraz väčšieho množstva domácností.