Videnie robotov

Videnie robotov

Počítačové videnie je oblasť, ktorá združuje metódy získania, spracovania, analýzy a pochopenia obrazu a vo všeobecnosti aj dát vo vysokom rozlíšení z reálneho sveta na účely ich prevedenia na numerickú či symbolickú informáciu a v prenesenom význame tak na ich základe samostatne rozhodovať. Výzvou v tejto oblasti je opäť čo najvernejšia simulácia ľudského videnia, pochopenia obrazu a na ňom založeného rozhodovania sa.

Pochopenie nasnímaného obrazu môže byť založené na modeloch, ktoré sú vytvorené rôznymi princípmi – geometricky, fyzikálne, štatisticky či založené na schopnosti stroja učiť sa. Počítačové videnie môže tiež ľuďom pomáhať pri hľadaní chýb a kontrole, ktorá by bola len ťažko možná voľným okom. Kamery a počítačové systémy rozhodovania môžu tiež spracovávať veľké množstvo podnetov súčasne vo vysokej frekvencii a tak mať omnoho vyššiu efektivitu ako kontrola voľným okom. Tieto systémy je tiež možné dovybaviť špeciálnymi optickými snímačmi (RTG, infrakamera), ktoré ešte ďalej rozšíria možnosti strojového “videnia.”